En kaffeoplevelse, et træ.

Hos Revon Coffee har bæredygtighed og miljø førsteprioritet. Derfor har vi gjort det til vores vision at forbedre bøndernes og naturens levevilkår i de kaffeproducerende lande. Derfor støtter vi nonprofitorganisationen ”One Tree Planted” og konceptet vi har lavet der hedder ”1-for-1” er simpelt. Hver gang der bliver solgt en kaffeoplevelse, bliver der plantet et træ. Uanset om det er en prøvekasse, eller en almindelig eller en af de månedlige kaffeoplevelser. En kasse solgt, et træ plantet. Træerne plantes i de lande og områder hvor den købte kaffe kommer fra. Dvs. får du en kaffe fra El Salvador, så er du grunden til at der bliver plantet et nyt træ i Latinamerika.

Ved at vi sammen kan plante træer, sørger vi for at din kaffe hjælper med at kompensere og sænke det CO2-aftryk der kommer fra kaffeindustrien. ”The Swedish Institute for Food and Biotechnology” lavede rapporten ”UPX00221” der påviser at et gennemsnitligt kilo kaffe til Skandinavien koster 300g CO2. Lægger man kassen fra kaffeoplevelsen og transporten oven i, bliver det samlede aftryk for en kaffeoplevelse 450g. Sammenligner man det med et træ plantet, så vil det mindske verdenens CO2 forbrug med 23kg om året. Det vil sige at efter blot 8 dage, er CO2 trykket fra din kaffeoplevelse neutraliseret igen. Et plantet træ absorberer altså nok CO2 til 51 kaffeoplevelser per. år og vi planter et træ for hver gang du modtager en kaffeoplevelse.

 Så gør en forskel, og vælg din kaffeoplevelse med omhu.

Lad os plante et træ, en kop ad gangen

Red verdenen ved at drikke god kaffe. Det er rigtig nok. Køb en kaffeoplevelse, få god kaffe, vejledninger og opskrifter, og så sender vi midler afsted til kaffens land så der kan plantes et træ.

23KG

Et træ plantet vil mindske verdenens CO2 forbrug med 23kg om året. Det vil sige at efter blot 8 dage, er CO2 trykket fra din kaffeoplevelse neutraliseret igen.

7285

Så mange kopper kaffe kan drikkes uden at det skader miljøet når et træ er plantet, når man sammenligner et træ, med hver kg. kaffe transporteret til Skandinavien. 

1,6mia.

Så mange mennesker har et arbejde der er knyttet til brugen af skov og træer. At fælde træer uden og tænke på genplantningen giver ikke mening, derfor giver vi en hånd med i sagen.

Hvorfor skal vi plante træer?

Træernes krone hjælper med at rense luften, deres rødder hjælper med at rense vandet, og 80% af verdens landdyr lever i eller på træer. Skovene i verden har skabt over 1,6 milliarder arbejdspladser og er en vigtig ingrediens i 25% af alt medicin, for eksempel hovedpinepiller. Der er altså mange fordele ved træer og man skal ikke søge længe før man finder timevis af kilder der argumenterer for at vi skal have flere træer. Her er 6 hovedpunkter der forklarer hvorfor træer er essentielle for vores planet:

  1. Luften – Træer kan beskrives som naturens støvsuger. De fjerner urenheder og udleder ren ilt så vores hverdag bliver lidt nemmere.
  2. Vandet – Træer kan opfange regnvand og opbevare det i deres rødder til gavn for dyr og planter i jorden og omkring træet. Derudover kan rødderne også fungere som filtre til vandhuller og søer.
  3. Biodiversiteten – Et enkelt træ kan blive hjem for hundredvis af specielle insekter, svampe, mos, fugle, landdyr og planter.
  4. Klimaet – Træer hjælper med at nedbringe mængden af drivhusgasser. Et voksent træ optager 23kg CO2 om året.
  5. Sociale virkninger – Bæredygtig træfældning giver træ der kan bruges til at bygge hjem, og brænde til madlavning og varme.
  6. Helbredet – Træer hjælper med at reducere dine chancer for stress, angstanfald, og giver os mulighed for at forbinde os med naturen.

One Tree Plantet

One Tree Planted er en nonprofit-organisation, der har en mission om at gøre det simpelt for alle at hjælpe med at forbedre vores omgivelser ved at plante træet.

Deres projekter strækker sig over hele verden, og udføres igennem partnerskaber med lokalsamfundet og kyndige fagfolk, for at give den største gennemslagskraft for naturen, lokalbefolkning og dyrelivet.

Genplantning hjælper med at genopbygge og forbedre skovarealer efter naturbrande, oversvømmelser samt skabe jobs til at opnå sociale virkninger og genoprette biodiversiteten. Mange af projekterne har overlappende FN-mål.